Hvad kan vi tilbyde

Vi tilbyder hjælp til personlig pleje og praktisk bistand, som f.eks.:

– baddreamstime_l_27171877-300x199

– rengøring

– hårvask

– personlig hygiejne

– tøjvask

o.s.v.

Denne hjælp er gratis, når den er bevilget af kommunens visitator.

Ud over dette, kan du tilkøbe ydelser, som f.eks.:dreamstime_l_28052080-300x199

–          Ledsagelse til familiebegivenheder eller lignende

–          Indkøbsture

–          Ekstra rengøring

–          Andre opgaver, ring og tal med os om det

 

Sådan vælger du os

Du eller dine pårørende kontakter visitatoren i din kommune. Hvis du allerede modtager hjælp fra kommunen eller en anden leverandør, skal du blot bede om at skifte til Jysk hjemmepleje.

Er det første gang du skal modtage hjemmehjælp, skal visitatoren oplyse om hvilke godkendte leverandører, der er i kommunen. Herefter beder du blot om at modtage hjælpen fra Jysk hjemmepleje.

Kontakt os hvis du er i tvivl, vi hjælper gerne.